REHBER Priest Skill Rehberi [Tr/En]

MusTi

Rise Online World Mod Team
Senior Moderatör
Katılım
12 Kas 2020
Mesajlar
834
Puanları
93
Priest Trainer Skillleri
Trainer alanında bulunan skiller ve özellikleri


Skill ResmiSkill AdıSkill AçıklamaMana BedeliSkill PointSkill Level
1615136864228.png
BASIC STRIKEDeal 75% damage to the enemy
Düşmana% 75 hasar verir
11
1608680749266.png
SPRINTIncreases self running speed by 50% for 10 seconds
10 saniye boyunca kendi kendine koşma hızını% 50 artırır
22
1615136954082.png
FIRST AIDHeal 20 HP of a friendly target
Dost bir hedefin 20 HP'sini iyileştir
22
1615136959559.png
HOLY SHOCK IPerform a magical attack
Büyü bir saldırı gerçekleştirir
33
1615136964038.png
WOUND HEALINGHeal 30 HP of a friendly target
Dost bir hedefin 30 HP'sini iyileştir
44
1615136971007.png
MACE STRIKEPerform a physical attack that deals 100% damage
% 100 hasar veren fiziksel bir saldırı gerçekleştirin
55
1615136975702.png
LIGHT RECOVERYRestore 60 HP per second for 15 seconds
15 saniye boyunca saniyede 60 HP yenileyin
66
1615136980584.png
HOLY SHOCK IIPerform a great magical attack
Harika bir büyülü saldırı gerçekleştirin
88
1615137162773.png
STRENGTHENIncreases strength stat points by 20
strength puanın 20 attırır.
1010
1615137120954.png
HOLY SHOCK IIIPerform a greater magical attack
Daha büyük bir büyülü saldırı gerçekleştirin
1515
1615137110678.png
AARVAD'S MYTHIncreases your attack with the power by 20%
Saldırınızı güç % 20 artırır
2525


Priest Heal Skillleri
Heal alanında bulunan skiller ve özellikleri


Skill ResmiSkill AdıSkill AçıklamaMana BedeliSkill PointSkill Level
1615136160284.png
LIGHT BANDAGEHeal 100 HP of a friendly target
Dost bir hedefin 100 HP'sini iyileştir
55
1615136165373.png
VIGORRestore 100 HP in total for 30 seconds
30 saniye boyunca toplamda 100 HP yenileyin
66
1615136169334.png
CLUB STRIKE IPerform an attack that deals 100% damage
% 100 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin
88
1615136174094.png
LIGHT HEALINGHeal 250 HP of a friendly target
Dost bir hedefin 250 HP'sini iyileştir
1010
1615136178514.png
RESCUEHeal 250 HP of nearby party members
Yakındaki parti üyelerinden 250 HP iyileştirir
1212
1615136182628.png
CLUB STRIKE IIPerform an attack that deals 125% damage
% 125 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin
1414
1615136187666.png
ENERGY REGENERATIONIncreases 50% mana regeneration of nearby party members
Yakındaki parti üyelerinin mana yenilenmesini% 50 artırır
1616
1615136192319.png
HEALING FLOWHeal 500 HP of a friendly target
Dost bir hedefin 500 HP'sini iyileştir
2020
1615136197139.png
CLUB STRIKE IIIPerform an attack that deals 150% damage
% 150 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin
2020
1615136202370.png
ENLIGHTENMENTRestore 500 HP in total for 30 seconds
30 saniye boyunca toplamda 500 HP yenileyin
2424
1615137088880.png
STRENGTH OF THE BEASTIncreases strength stat points by 30
strength puanın 30 attırır.
2525
1615136222172.png
RESTORATIONHeal 500 HP of a friendly target and restores 500 HP for 15 seconds
Dost bir hedefin 500 HP'sini iyileştirir ve 15 saniye boyunca 500 HP yeniler
2828
1615136225897.png
DISPELRemoves all the negative effects from a party member
Bir parti üyesinden tüm olumsuz etkileri ortadan kaldırır
3030
1615136229494.png
RESTORINGRestore 1000 HP in total for 30 seconds
30 saniye boyunca toplam 1000 HP'yi yenileyin
3232
1615136234712.png
HEALING SPRINGHeal 1000 HP of a friendly target
Dost bir hedefin 1000 HP'sini iyileştir
3535
1615136239653.png
AWEIncreases 100% mana regeneration of nearby party members
Yakındaki parti üyelerinin mana yenilenmesini% 100 artırır
3636
1615136244091.png
HEALING ESSENCEHeal 1500 HP of a friendly target
Dost bir hedefin 1500 HP'sini iyileştir
4040
1615136248576.png
IMPACTPerform an attack that deals 200% damage
% 200 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin
4040
1615136253236.png
REMEDYRestore 1500 HP in total for 30 seconds
1500 HP'yi 30 saniye boyunca yenileyin
4242
1615136258412.png
UPLIFTHeal 2000 HP of a friendly target
Dost bir hedefin 2000 HP'sini iyileştir
4545
1615136262480.png
SUPERIOR HEALINGRestore 2000 HP in total for 30 seconds
2000 HP'yi 30 saniye boyunca yenileyin
4646
1615136269226.png
THERAPYHeal 4000 HP of a friendly target
Dost bir hedefin 4000 HP'sini iyileştir
5050
1615136385599.png
GREATER IMPACTPerform an attack that deals 250% damage
% 250 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin
5050
1615136390125.png
EXCLUSIVE HEALINGRestore 2500 HP in total for 30 seconds
2500 HP'yi 30 saniye boyunca yenileyin
5252
1615136394052.png
PRAYERHeal 8000 HP of a friendly target
Dost bir hedefin 8000 HP'sini iyileştir
5555
1615136400607.png
GREATER HEALHeal 1000 HP of nearby party members
Yakındaki parti üyelerinden 1000 HP iyileştirir
5656
1615136404654.png
PREYIncreases 200% mana regeneration of nearby party members
Yakındaki parti üyelerinin mana yenilenmesini% 200 artırır
6060
1615136408589.png
MASS HEALRecovers 7500 HP of the nearby party members
Yakındaki parti üyelerinin 7500 HP'sini yeniler
6060
1615136412379.png
PURIFIERRestore 2500 HP of nearby party members for 15 seconds
15 saniye boyunca yakındaki parti üyelerinin 2500 HP'sini geri kazanın
6868
1643664059741.png
MIRACLERemoves all the curses from nearby party members
Yakındaki parti üyelerinden tüm lanetleri kaldırır
7070
1684404894635.png
HEALİNG CİRCLECreastes a healing circle on a selected area. Only party members get healing in the circle
Seçilen bir alanda bir iyileştirme dairei oluşturur. Sadece parti üyeleri daire içinde iyileşir.
3007272
1684404989399.png
DİSPELLİNG AURASummons an aura removing bad status on party players nearby for 10 seconds.
Yakındaki parti üyelerinden kötü durumları kaldıran bir aura çağırır, etkisi 10 saniye sürer.
3007575
1684405201632.png
BLESSED RESTORATİONRestores 500 HP of nearby party members every 2 seconds for 20 seconds.
Yakındaki parti üyelerinin her 2 saniyede bir 20 saniye boyunca 500 HP'sini geri kazandırır.
1,5008080
1684405217697.png
BLESSED RECOVERYRecovers 2500 HP of nearby party members and restores 250 HP of nearby party members every 2 seconds for 20 seconds.
Yakındaki parti üyelerinin 2500 HP'sini geri kazandırır ve her 2 saniyede bir 20 saniye boyunca yakındaki parti üyelerinin 250 HP'sini geri yükler
1,3008558


Priest Buffer Skillleri
Buffer alanında bulunan skiller ve özellikleri


Skill ResmiSkill AdıSkill AçıklamaMana BedeliSkill PointSkill Level
1615135867995.png
PROTECTIONIncreases a nearby friendly target's physical defense by 25 for 15 minutes
Yakındaki bir dost hedefin fiziksel savunmasını 15 dakikalığına 25 artırır.
44
1615135873135.png
LIFE BREATHIncreases a party member's HP by 100 for 15 minutes from any distance
Herhangi bir mesafeden bir parti üyesinin HP'sini 15 dakikalığına 100 artırır
55
1615135878067.png
CLUB STRIKE IPerform an attack that deals 100% damage
% 100 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin
88
1615135882824.png
ABSORB MAGIC IIncreases magical resistance by 25
Büyü direncini 25 artırır.
1010
1615135888150.png
PLEAIncreases a nearby friendly target's physical defense by 50 for 15 minutes
Yakındaki bir dost hedefin fiziksel savunmasını 15 dakikalığına 50 artırır.
1212
1615135892647.png
CLUB STRIKE IIPerform an attack that deals 125% damage
% 125 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin
1414
1615135899360.png
BLESSINGIncreases a party member's HP by 250 for 15 minutes from any distance
Herhangi bir mesafeden bir parti üyesinin HP'sini 15 dakikalığına 250 artırır
1616
1615135905085.png
CLUB STRIKE IIIPerform an attack that deals 150% damage
% 150 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin
2020
1615135910765.png
STONE SKINIncreases nearby party members' defenses by 100 at once for 15 minutes
Yakındaki parti üyelerinin savunmalarını 15 dakika boyunca aynı anda 100 artırır
2020
1615135917009.png
LIGHT BARRAGEIncreases a nearby friendly target's physical defense by 120 for 15 minutes
Yakındaki bir dost hedefin fiziksel savunmasını 15 dakikalığına 120 artırır
2222
1615135922016.png
VITALITYIncreases nearby party members' HP by 250 at once for 15 minutes
Yakındaki parti üyelerinin HP'sini aynı anda 15 dakikalığına 250 artırır
2424
1615135927041.png
FATEFULIncreases a party member's HP by 25% for 15 minutes from any distance
Herhangi bir mesafeden 15 dakika boyunca bir parti üyesinin HP'sini% 25 artırır
2525
1615137088880.png
STRENGTH OF THE BEASTIncreases strength stat points by 30
strength puanın 30 attırır.
2525
1615135937950.png
INSPIREIncreases a party member's HP by 500 for 15 minutes from any distance
Herhangi bir mesafeden bir parti üyesinin HP'sini 15 dakikalığına 500 artırır
2828
1615135941776.png
ANCIENT BLOODIncreases nearby party members' HP by 500 at once for 15 minutes
Yakındaki parti üyelerinin HP'sini aynı anda 15 dakika boyunca 500 artırır
3232
1615135946046.png
ABSORB MAGIC IIIncreases magical resistance by 50
Büyü direncini 50 artırır.
3434
1615135951108.png
IMPACTPerform an attack that deals 200% damage
% 200 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin
4040
1615135955046.png
ROCK SKINIncreases nearby party members' defenses by 150 at once for 15 minutes
Yakındaki parti üyelerinin savunmalarını 15 dakika boyunca aynı anda 150 artırır
4040
1615135959594.png
ABSORB MAGIC IIIIncreases magical resistance by 75
Büyü direncini 75 artırır.
4242
1615135964021.png
FAITHIncreases a party member's HP by 1000 for 15 minutes from any distance
Herhangi bir mesafeden bir parti üyesinin HP'sini 15 dakikalığına 1000 artırır
4444
1615135969349.png
IMMORTALITYIncreases a party member's HP by 50% for 15 minutes from any distance
Herhangi bir mesafeden 15 dakika boyunca bir parti üyesinin HP'sini% 50 artırır
4545
1615135974086.png
BOLSTERIncreases nearby party members' HP by 1000 at once for 15 minutes
Yakındaki parti üyelerinin HP'sini 15 dakika boyunca aynı anda 1000 artırır
4646
1615135979566.png
BARRAGEIncreases a nearby friendly target's physical defense by 200 for 15 minutes
Yakındaki bir dost hedefin fiziksel savunmasını 15 dakikalığına 200 artırır
4848
1615135985160.png
GREATER IMPACTPerform an attack that deals 250% damage
% 250 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin
5050
1615135989941.png
IRON SKINIncreases nearby party members' defenses by 225 at once for 15 minutes
Yakındaki parti üyelerinin savunmalarını 15 dakikalığına aynı anda 225 artırır
5050
1615135995840.png
SPELL WALL IIncreases magical resistance by 100
Büyü direncini 100 artırır.
5252
1615136001719.png
DETERMINEDIncreases a nearby friendly target's physical defense by 275 for 15 minutes
Yakındaki bir dost hedefin fiziksel savunmasını 15 dakikalığına 250 artırır.
5454
1615136006333.png
AEGISIncreases nearby party members' defenses by 275 at once for 15 minutes
Yakındaki parti üyelerinin savunmasını 15 dakikalığına 250 arttırır
5555
1615136012312.png
ULTIMATE ENDURANCEIncreases a party member's HP by 1750 for 15 minutes from any distance
Herhangi bir mesafeden 15 dakika boyunca bir parti üyesinin HP'sini 1500 artırır
5656
1615136016814.png
SPELL WALL IIIncreases magical resistance by 125
Büyülü direnci 125 artırır.
5858
1615136021620.png
SHELTERIncreases a nearby friendly target's physical defense by 300 for 15 minutes
Yakındaki bir dost hedefin fiziksel savunmasını 15 dakikalığına 300 artırır.
6060
1643664059741.png
MIRACLERemoves all the curses from nearby party members
Yakındaki parti üyelerinden tüm lanetleri kaldırır
6666
1615136030295.png
CHOSENIncreases a party member's HP by 2000 for 15 minutes from any distance
Herhangi bir mesafeden bir parti üyesinin HP'sini 15 dakikalığına 2000 artırır
6868
1684404348861.png
HİGH PROTECTİONİncreases a nearby friedly target's physical defense by 350 for 15 minutes.
Yakındaki bir dost hedefin fiziksel savunmasını 15 dakika boyunca 350 puan artırır.
4807070
1684404473957.png
İNFİNİTYİncreases a party member's HP by 3000 for 15 minutes from any distance
Herhangi bir mesafeden bir parti üyesinin HP'sini 15 dakika boyunca 3000 puan artırır.
4807272
1684404590155.png
VİTAL TOUCHCreates a magic circle on a selected area increasing party members max HP by 500
Seçilen bir alanda sihirli bir daire oluşturarak parti üyelerinin maksimum HP'sini 500 puan artırır
6507575
1684404618721.png
ZEALOTProtects the selected party members from having debuffs for a short period of time.
Seçilen parti üyelerini kısa bir süre boyunca debufflardan korur
1,0008080
1684404627313.png
DİVİNİNTYİncreases a party member's HP by 3500 For 15 minutes from any distance.
Herhangi bir mesafeden bir parti üyesinin HP'sini 15 dakika boyunca 3500 puan artırır
6008558


Priest Debuffer Skillleri
Debuffer alanında bulunan skiller ve özellikleri


Skill ResmiSkill AdıSkill AçıklamaMana BedeliSkill PointSkill Level
1615135661050.png
ESCAPETeleport to the gate you've chosen as resurrection point
Town noktası olarak seçtiğiniz kapıya ışınlanın
44
1615135665504.png
TORTUREDecreases Physical Defense of the enemy by 30%
Düşmanın Fiziksel Savunmasını % 30 azaltır
22
1615135670588.png
CLUB STRIKE IPerform an attack that deals 100% damage
% 100 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin
88
1615135674960.png
LOW ENERGYDecreases Mana Point of the enemy by 500
Düşmanın Mana Puanını 500 azaltır
1212
1615135736384.png
CLUB STRIKE IIPerform an attack that deals 125% damage
% 125 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin
1414
1615135740429.png
CONJUREDecreases Magic Attack of the enemy by 20%
Düşmanın Büyülü Saldırısını %20 azaltır
1616
1615135745608.png
WEAK SPOTDecreases Magic Attack of the enemy by -70
Düşmanın Büyülü Saldırısını -70 azaltır.
1818
1615135750071.png
CLUB STRIKE IIIPerform an attack that deals 150% damage
% 150 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin
2020
1615137088880.png
STRENGTH OF THE BEASTIncreases strength stat points by 30
Strength puanın 30 attırır.
2525
1615135759230.png
ENERGY DRAINDecreases Mana Point of the enemy by 1000
Düşmanın Mana Puanını 1000 düşürür
2626
1615135764105.png
EMPATHYRemoves HP buffs from an enemy
Bir düşmandan HP güçlendirmelerini kaldırır
2828
1615135770916.png
REVIVERevive a friendly target that has been defeated in combat with 50% experience loss
% 50 tecrübe kaybıyla çarpışmada mağlup edilen dost bir hedefi diriltin
3232
1615135776709.png
SLEEPPuts a monster to sleep for a short period of time
Kısa bir süre için bir canavarı uyutur
3636
1615135781313.png
IMPACTPerform an attack that deals 200% damage
% 200 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin
4040
1615135785978.png
CURSEDecreases Max HP of the enemy by 25%. Doesn't work on monsters
Düşmanın Maksimum SP'sini% 25 azaltır.
4848
1615135791007.png
GREATER IMPACTPerform an attack that deals 250% damage
% 250 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin
5050
1615135800692.png
RESURRECTRevive a friendly target that has been defeated in combat with 25% experience loss
% 25 tecrübe kaybıyla çarpışmada mağlup edilen dost bir hedefi diriltin
5252
1615135806271.png
LULLABYPuts all the monsters to sleep in selected area for a short period of time
Tüm canavarları kısa bir süre için seçilen bölgede uyutur
5454
1615135810763.png
WEAKENDecreases Physical Defense of all enemies by 25% in a selected area
Seçilen bir alandaki tüm düşmanların Fiziksel Savunmasını% 25 azaltır
5656
1615135816371.png
PROPHECYDecreases Magic Attack of all enemies by 15% in a selected area
Seçilen bir alandaki tüm düşmanların Büyülü Saldırısını% 15 azaltır
5858
1615135821047.png
ENERGY BURNDecreases Mana Point of the enemy by 4000
Düşmanın Mana Puanını 4000 düşürür
6060
1615135825865.png
MISFORTUNEDecreases Magic Attack of all enemies by -50 in a selected area
Seçilen bir alandaki tüm düşmanların Büyülü Saldırısını -50 azaltır
6262
1615135831062.png
SABOTAGEDecreases the Physical Attack of the enemy by 30%
Düşmanın Fiziksel Saldırısını% 30 azaltır
6464
1615135836137.png
RETRIBUTIONDecreases Physical Attack of all enemies by 25% in a selected area
Seçilen bir alandaki tüm düşmanların Fiziksel Saldırısını% 25 azaltır
6868
1615135841611.png
MANA INFUSIONDecreases Mana Point of all enemies by 3000 in a selected area
Seçilen bir alandaki tüm düşmanların Mana Puanını 3000 azaltır
7070
1684403509386.png
GREAT CAUSEDecreases Max HP of the enemy by 35%. Doesn't work on bosses.
Düşmanın maksimum HP'sini %35 oranında azaltır. Patronlar üzerinde etkili değildir.
1257575
1684403593826.png
TP BLOCKBlocks players in the selected area from teleporting for a short time
Seçilen alandaki oyuncuların kısa bir süre boyunca teleport yapmasını engeller.
5008080
1684403649748.png
MİSSİNG RECOVERYReduces the healing and energy gain of enemies in the slected area by 10% for a short period time.
Seçilen bölgedeki düşmanların iyileşme ve enerji kazancını %10 oranında kısa bir süre boyunca azaltır.
5008585


Mage Mastery Skillleri
Mastery alanında bulunan skiller ve özellikleri


Skill ResmiSkill AdıSkill AçıklamaSkill ManaSkill PointSkill Level
1615135602106.png
UNDYING(Passive) Increases your Physical Defense by 20% when your HP is 30% or below
(Pasif) HP'niz% 30 veya altında olduğunda Fiziksel Savunmanızı % 20 artırır.
00
1615135611306.pngMASSIVE IMPACTPerform an attack that deals %300 damage.
% 300 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin.
11
1680784395143.png
Sacred Armor(Passive) Decreases the damage taken by 10%
(Pasif) Alınan hasarı% 10 azaltır
055
1680784424089.png
SUPERIOR IMPACTPerform an attack that deals %350 damage.
% 350 hasar veren bir saldırı gerçekleştirin.
28077
1680784435912.png
INVINCIBLE(Passive) After a kill, you're immortal for 5 seconds (immune to all damage). Doesn't work on monsters
(Pasif) Bir öldürmeden sonra 5 saniye boyunca ölümsüzsünüz (tüm hasara karşı bağışık). Canavarlar üzerinde çalışmıyor
01010
1680784461411.png
PRESERVATİVE(Passive) Decreases the damage takenb by 15%
(Pasif) Alınan hasarı %15 azaltır.
01010
1680784485283.png
INVİSİBLE CURTAİNSummons an aura making all party players nearby invisible for 10 seconds. Anyone who uses skill or moves become visible.
Yakındaki tüm parti üyelerini 10 saniye boyunca görünmez yapan bir aura çağırır. Yetenek kullanan veya hareket eden herkes görünür hale gelir.
3001212
1680784495528.png
KEEN STRİKEPerform an attack that deals %400 damage. İf you achieve to hit 6 times in 2s intervals within 15s inflicts an additional 300% damage. Doesnt' trigger on monsters.
%400 hasar veren bir saldırı gerçekleştirir. Eğer 15 saniye içinde 2 saniyelik aralıklarla 6 kez vurmayı başarırsanız, ekstra %300 hasar verir. Canavarlarda tetiklenmez
3002020
1680784510376.png
REFLECTİVE SHİELDSelected party members gains a shield that reflects debuff to the atackker
Seçilen parti üyeleri, saldıran kişiye debuff'ı yansıtan bir kalkan kazanır
10002525
 

Ekli dosyalar

 • 1615135616326.png
  1615135616326.png
  4.4 KB · Görüntüleme: 114
 • 1615135638797.png
  1615135638797.png
  4.3 KB · Görüntüleme: 6,886
 • 1615135644326.png
  1615135644326.png
  4.8 KB · Görüntüleme: 6,822
 • 1684404602391.png
  1684404602391.png
  6 KB · Görüntüleme: 23
 • 1684405126477.png
  1684405126477.png
  5.1 KB · Görüntüleme: 36
Moderatör tarafında düzenlendi:

Ferishtah

Üye
Katılım
9 May 2021
Mesajlar
11
Puanları
3
Eline Sağlık , kullanılacak debuffer sakilleri yaratıklara da uygulanabiliyor mu ?
 

MusTi

Rise Online World Mod Team
Senior Moderatör
Katılım
12 Kas 2020
Mesajlar
834
Puanları
93
Güncelleme yapıldı yeni hali ile.
 

HazyShade

Üye
Katılım
13 Nis 2022
Mesajlar
230
Puanları
43
Skillerin Cooldown (CD, yeniden dolma) süreleri ile ilgili bilgi var mı ?
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Üst Alt