REHBER Rogue- Skill Rehberi [Tr/En]

MusTi

Rise Online World Mod Team
Senior Moderatör
Katılım
12 Kas 2020
Mesajlar
843
Puanları
93
Rogue Trainer Skillleri
Trainer alanında bulunan skiller ve özellikleri


Skill ResmiSkill AdıSkill AçıklamaSkill ManaSkill PointSkill Level
1614980104465.png
SMASHDeal 80% of base attack damage to the enemy
Düşmana taban saldırı hasarının% 80'ini verin
11
1614980113887.png
SPRINTIncreases self running speed by 50% for 10 seconds
10 saniye boyunca kendi kendine koşma hızını% 50 artırır
22
1614980119537.png
QUICK SHOTAn arrow shoot that every hunter learn it first. Causes 100% damage
Her avcının önce öğrendiği bir ok atışı. % 100 hasara neden olur
33
1614980128782.png

SCRATCH
Cause 100% damage + 20 additional damage
% 100 hasar + 20 ek hasar verin
33
1614980135592.png
HUNTStab the target and deal 160% damage
Hedefi bıçakla ve% 160 hasar ver
55
1614980202626.png
RAPID ARROWFire a shot to the target and deal 125% of base attack damage
Hedefe bir atış yapın, taban saldırı gücünün% 125'i
55
1614980207967.png
DASHIncreases the target's running speed 50% for 10 minutes
Hedefin koşma hızını 10 dakikalığına % 50 artırır.
77
1614980231000.png
ADRENALINEIncreases the attack power of you and your party members by 20% for 5 min
5 dakika boyunca sizin ve parti üyelerinizin saldırı gücünü% 20 artırır.
2525


Rouge Assassination Skillleri
Assassination alanında bulunan skiller ve özellikleri


Skill ResmiSkill AdıSkill AçıklamaSkill ManaSkill PointSkill Level
1614980333239.png
SLASHDeal 100% True Damage.
% 100 Gerçek Hasar Verir
1212
1614980338276.png
SWIFT BLOWStab the target and deal 150% damage
Hedefi bıçakla ve% 150 hasar ver
2020
1614980343299.png
CUT OFFDeal 150% True Damage.
% 150 Gerçek Hasar Verir
2828
1614980348253.png
TOXIC DAGGERInflict %100 poison damage and decreases %10 anti dagger def for 10 sec
10 saniyeliğine % 100 zehir hasarı verir ve % 10 dagger defansını azaltır
3636
1614980353695.png
DEEP CUTDeal 200% True Damage.
% 200 Gerçek Hasar Verir
4040
1614981808468.png
FATAL BLOWStab the target and deal 250% damage
Hedefi bıçakla ve% 250 hasar ver
4444
1614980358935.png
SAVAGEStab the target and deal 500% damage. If the target has 20% Hp or lower, deals critical damage.
Hedefi bıçakla ve % 500 hasar verir Hedefin cani % 20 düşükse, kritik hasar verir.
5252
1614980364538.png
CAMOUFLAGESteps into the shadow and becomes invisible for 50 seconds.
50 saniye boyunca gorunmez olursunuz. Bir sonraki saldırı, Kritik Hasar vermeyi garanti eder.
5656
1614980434452.png
Rush IIKısa süreliğine kendi koşma hızını %100 arttırır.5656
1614980370123.png
BLOODLUSTDrain 10% HP from an enemy. Doesn't work on monsters.
Düşmanın %10 gücünü alır. Canavarlarda çalışmaz.
6060
1614980374974.png
SHURIKENThrows a shuriken at enemy
Düşmana shuriken (Bıçak) Fırlatır.
6464
1680767146464.png
CARNAGEDeal 400% True Damage.
% 400 Gerçek Hasar Verir
1556868
1680767187345.png
BLİNDİNG THURSTDeals 400% of base attack damage and blinds the enemy for 2 seconds. Blinding Doesn't work on monsters.
Temel saldırı hasarının %400'ünü uygular ve düşmanı 2 saniye boyunca kör eder. Kör etme özelliği canavarlar üzerinde çalışmaz
1857373
1680767277020.png
SLİDERushes forward.
Hızla ileri atılır
1007575
1680767316170.png
LEECHİNG STRİKEİnflicts 250% of base attack damage.
Absorbs HP equal to 50% of damage hit and goes into stealth mode for 2s

Taban saldırı hasarının %250'sini uygular. Vurulan hasarın %50'si kadar HP emer ve 2 saniye boyunca gizlenme moduna geçer.
1008080
1680767351908.png
HUNTER'S İNSİGHTincreases critical hit chance for 10s Doesnt't stack with other critic hit chance bonuses.
Doesn't work on monsters.

10 saniye boyunca kritik vuruş şansını artırır. Diğer kritik vuruş şansı bonuslarıyla birleştirilemez.
Canavarlar üzerinde çalışmaz
1008585


Scout Defense Skillleri
Scout alanında bulunan skiller ve özellikleri


Skill ResmiSkill AdıSkill AçıklamaSkill ManaSkill PointSkill Level
1614980418758.png
VANISHVanish for 40 seconds from enemies sight. Attacking cancels it
Sabit durduğun sürece 40 saniye görünmez olabilirsiniz.
44
1614980423745.png
MINOR SACRIFICESacrifices 440 mana points to recover 240 health points
440 mana karşılıgında 240 hp yükseltir.
88
1614980429014.png
AVOIDIncreases physical defense by 250
250 Defans verir bir süreliğine
1616
1614980434452.png
RUSHIncreases self running speed by 100% for a short period of time
Hızını kısa bir süre %100 arttırır.
2424
1614980439416.png
WILLPOWERIncreases physical defense by 350
350 Defans verir bir süreliğine
2828
1614980444272.png
DISPELRemoves negative effects.
Debufflar temizler
2929
1614980449768.png
SHARP EYESharpens your party members' eyes to reveal camouflaged enemies
Kamufle edilmiş düşmanları ortaya çıkarmak için parti üyelerinizin gözlerini keskinleştirir.
3232
1614980454902.png
DEVOTION(Passive) Decrease the taken physical damage by %5
(Pasif skill ) Alınan fiziksel hasarı% 5 azaltır.
5252
1614980460150.png
DEADLY TOUCH(Passive) Increases critical hit chance by %5
(Pasif skill ) Kritik vuruş şansını% 5 artırır
6464
1680767732376.png
CAUTİONİncreases physical defense by 720
Fiziksel savunmayı 720 artırır
1507272
1680767772213.png
SHATTERİnflicts 250% of base attack damage. Resets the opponent's skill charges.
Temel saldırı hasarının %250'sini uygular. Rakibin yetenek enerjisini sıfırlar
808080
1680767797778.png
DİSTRUPTORİnflicts 350% of base attack damage Resets the opponent'ts skill charges.
Temel saldırı hasarının %350'sini uygular. Rakibin yetenek enerjisini sıfırlar
1008585


Rouge Archer Skillleri
Archer alanında bulunan skiller ve özellikleri

Skill ResmiSkill AdıSkill AçıklamaSkill ManaSkill PointSkill Level
1614980538624.png
LONG SHOTShoot an arrow that inflicts 150% damage to the target
Hedefe % 150 hasar veren bir ok
44
1614980544515.png
TRUE SHOTShoot an accurate arrow that deals 120% damage to the target
Hedefe % 120 hasar veren isabetli bir ok
88
1614980551787.png
CHARGED SHOTShoot an accurate arrow that deals 160% damage to the target
Hedefe % 160 hasar veren isabetli bir ok at
1212
1614980556983.png
FIRE SHOTFire an arrow at target that causes fire damage
Hedefe Ateş oku atar
1616
1614980564383.png
STEPBACKJumps back
Geri zıplar
2020
1614980770789.png
TRIPPLE SHOTFire triple arrows causing base of attack damage
3'lü ok atar
2424
1614980776769.png
ARROW SHOWERFires arrows to the sky to create an arrow shower in selected area. CD: 90 sec
Seçilen alanda bir ok yağmuru oluşturmak için gökyüzüne oklar fırlatır. 90 saniye cd süresi
3030
1614980782254.png
IMPRESSIVE SHOTShoot an arrow that inflicts 250% damage to the target
Hedefe % 250 hasar veren bir ok at
3636
1614980787863.png
TOXIC TOUCHShoot a poisoned arrow at target to cause additional poison damage
Hedefe zehirli ok atar
4444
1614980801572.png
WINDCUTTERShoot an accurate arrow that deals 240% damage to the target
Hedefe% 240 hasar veren isabetli bir ok at
4848
1614980806978.png
FIRE BURSTFire an arrow that explodes
Patlayan ateşili ok atar
5252
1614980812379.png
CRITICAL SHOTFire an arrow that deals critical damage
Kritik hasar veren bir ok atar.
5454
1614980818658.png
PENTA SHOTFire five shots at once causing base of attack damage
5 li ok atar
5656
1614980823840.png
THUNDERBOLTShoot an arrow that causes 240% damage. It has a chance to stun the enemy for 2 seconds.
% 240 hasara neden olan bir ok at. Düşmanı 2 saniyeliğine sersemletme şansı vardır.
6060
1614980834463.png
BLOODWINDShoot an accurate arrow that deals 320% damage to the target
Hedefe% 320 hasar veren isabetli bir ok at
6060
1614980839821.png
FROST ARROWShoot an arrow that causes 240% damage. It has a chance to slow down the enemy.
% 240 hasara neden olan bir ok atar Düşmanı yavaşlatma şansı var.
6464
1614980847063.png
STUNNING BOLTFires an arrow to the sky, after a short delay it rains down to stun enemies in a small area. CD: 90 sec
Seçilen alanda bir ok yağmuru oluşturmak için gökyüzüne oklar fırlatır ve düşmanları sersemletir.
90 saniye cd süresi
6868
1614980852546.png
TRICK SHOTShoot an accurate arrow that deals 360% damage to the target
Hedefe% 360 hasar veren isabetli bir ok at
7070
1680766079218.png
CRİTİCAL BOLTFire an arrow that deals critical damage and blinds the enemey for 2 seconds.
Blinding doesn't work on monters.

Kritik hasar veren ve düşmana 2 saniye boyunca kör eden bir ok ateşle. Kör etme özelliği canavarlar üzerinde çalışmaz.
4007373
1680766225157.png
POİSONONUS MUSHROOMPlaces a poisonous mushroom to a selected point on the map. When an enemy steps on
the mushroom. it explodes and players get poisoned for 10 seconds

Haritadaki belirli bir noktaya zehirli bir mantar yerleştirir. Bir düşman mantarın üzerine bastığında, patlar ve oyuncular 10 saniye boyunca zehirlenir.
2507575
1680766366244.png
ASTRAL SHOTShoots an astral arrow that inflicts critical damage
Kritik hasar veren bir göksel ok ateşler.
5008080
1680766448021.png
EXPLOSİVE BOLTShoots a stunning bolt inflictyg 250% damage to the enemy. When the arrow hits the enemy it
explodes and has a chance to stun all enemies within 5m

'Düşmana %250 hasar veren bir sersemletici cıvata ateşler. Ok düşmana isabet ettiğinde patlar ve 5m içerisindeki tüm düşmanları sersemletme şansı vardır
2008282
1680766476846.png
FATAL ARROWShoots an arrow inflicty 400% of base attack damage.İf you achieve to hit 6 times in 2sn
intervals within 15s, inflicts an additional 300% damage

Temel saldırı hasarının %400'ünü uygulayan bir ok ateşler. 15 saniye içinde 2 saniyelik aralıklarla 6 kez isabet sağlarsanız, ekstra %300 hasar uygular.
3008585

Rouge Mastery Skillleri
Mastery alanında bulunan skiller ve özellikleri


Skill ResmiSkill AdıSkill AçıklamaSkill ManaSkill PointSkill Level
1614980863398.png
ASSASINATION(Passive) Increases 20% crit chance when HP is 20% or below
(Passive) Hp %20 Altinda olunca kritic vurusunu %20 attirir. Okcularda ise yarama
00
1614980868535.png
ELEMENTAL SHIELDIncreases all elemantal resistances by 110 for 35 seconds
35 Saniye botunca tum statlarin 110 artacaktir.
22
1680765630465.png
SACRED ARMOR(Passive) Decreases the damage taken by 10%
(Pasif) Alınan hasarı% 10 azaltır
55
1614980880507.png
SMOKE BOMBUses a smoke bomb to escape the fight
Savastan kaçmak için duman bombası kullanır
77
1614980885937.png
WHO IS NEXT(Passive) After killing an enemy, gains %20 crit rate for 10 seconds. Doesn't stack.
(Pasif) Bir düşmanı öldürdükten sonra, 10 saniye boyunca % 20 kritik oranı kazanır.
1010
1680765674087.png
PRESERVATİVE(Passive) Decreases the damage taken by %15
(Pasif) Alınan hasarı %15 azaltır.
1010
1680765747382.png
MARK THE WEAKLİNGDetects the player with the lowest physical defense in 20m radius and marks the player.
Party members can see the marked player.

20 metre yarıçapında en düşük fiziksel savunmaya sahip oyuncuyu tespit eder ve oyuncuyu işaretler. Grup üyeleri işaretli oyuncuyu görebilir."
1501515
1680765893728.png
CONFUSEConfuse the enemy. Shuffles the Target's Skillbar for 2s.
Düşmanı şaşırtır. Hedefin yetenek çubuğunu 2 saniye boyunca karıştırır..
1502525
 

Ekli dosyalar

 • 1614980156761.png
  1614980156761.png
  5.1 KB · Görüntüleme: 113
 • 1614980215142.png
  1614980215142.png
  5.4 KB · Görüntüleme: 113
 • 1614980225662.png
  1614980225662.png
  5.3 KB · Görüntüleme: 95
 • 1614980265849.png
  1614980265849.png
  4.2 KB · Görüntüleme: 104
 • 1614980380008.png
  1614980380008.png
  4.3 KB · Görüntüleme: 4,862
 • 1614980873817.png
  1614980873817.png
  4.5 KB · Görüntüleme: 4,220
Son düzenleme:

BySavas

Üye
Katılım
13 Kas 2020
Mesajlar
432
Puanları
43
Can sıkıntısı adama neler yaptıriyor :D
Eline sağlık
 

Assassin

Üye
Katılım
12 Kas 2020
Mesajlar
165
Puanları
43
Şimdi farkettimde fatal blow skili çok güçsüz en az %300 olmalı bence
 

ysnulusy22

Üye
Katılım
18 Ara 2020
Mesajlar
3
Puanları
1
%200 vuran skill %250 olandan fazla vuruyor ve assasinler eslantta moblara hic vuramiyo 52 ile 40 skill biri 1100 digeri 800 vuruyo geri kalan 300 500 bazi skiller var r 280 vuruyo skil 300 vuruyo cok sacma
 

murattatoglu

Üye
Katılım
4 Nis 2023
Mesajlar
9
Puanları
3
Neden türkçe yazmıyor arkadaş ? Yeni skiller ingilizce sebep ? Sanki oyunda çok yabancı var birde yerli yapım oyun forumda bile ingilizce
 

MusTi

Rise Online World Mod Team
Senior Moderatör
Katılım
12 Kas 2020
Mesajlar
843
Puanları
93
Neden türkçe yazmıyor arkadaş ? Yeni skiller ingilizce sebep ? Sanki oyunda çok yabancı var birde yerli yapım oyun forumda bile ingilizce

Oyunumuz 5 kıtaya yayılan oyuncu kitlesini göz önünde bulundurarak, her yetenek için hem Türkçe hem de İngilizce açıklamalar sunuyoruz.

(Eksik hatalı birşey gördüyseniz bildirirseniz sevinirim)
 

Pitou

Üye
Katılım
12 Kas 2020
Mesajlar
892
Puanları
93
Yetenek "Bekleme süreleri ve Mesafeleri" de eklenirse çok güzel olur. Eline emeğine sağlık güzel olmuş bu arada.
 

MusTi

Rise Online World Mod Team
Senior Moderatör
Katılım
12 Kas 2020
Mesajlar
843
Puanları
93
Yetenek "Bekleme süreleri ve Mesafeleri" de eklenirse çok güzel olur. Eline emeğine sağlık güzel olmuş bu arada.

Notlarıma ekliyorum en kısa süre içerisinde onuda yapacağım
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Üst Alt